Aprendre amb la deriva: Una mirada compartida
–Publicació–

Aquest article a dues veus mostra la trobada entre dues experiències en educació i recerca a l’entorn de la pràctica de caminar a la deriva. Des d’un marc referent que ens ajuda a situar el fet de caminar i la deriva com a pràctiques educatives, presentarem una síntesi dels nostres respectius treballs, l’intercanvi dels quals ens ha dut a construir una primera aproximació del que podem anomenar una “pedagogia de la deriva” i a apuntar-ne unes primeres línies.

...